نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

کور کن آخر خط لوله 20(عینکی)

size 20 بست انتهایی 20  عینکی جهت بستن و کور کردن انتهای لوله 20 آبیاری قطره ای در سیستم آبیاری