نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

دریپر روی خط قابل تنظیف(قلابدار)

این دریپر ها که ظاهری مشابه دریپر های داخل خط دارد طوری طراحی و ساخته شده است که روی لوله