نمایش دادن همه 3 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی لی فلت به تیپ (حلزونی)

size  lee flat×tape رابط لی فلت به تیپ به منظور انشعاب گیری و اتصال لوله ی آبیاری لی فلت به

بست ابتدایی لی فلت(چنگکی)

برای گرفتن خروجی از لوله‌های لی‌فلت از بست ابتدایی لی فلت (دسته دار یا چنگکی)  استفاده می شود  و بعد