نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

مغزی پلیمری 11/2 اینچ

size 1 1/2 این مغزی از جنس پلیمر ساخته شده و اغلب در اتصالات پلی اتیلن استفاده میشود مغزی مورد