نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

مغزی پلیمری 1/2 2 اینچ

size 2 1/2 این مغزی از جنس پلیمر ساخته شده و اغلب در اتصالات پلی اتیلن استفاده میشود مغزی مورد