نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

مغزی پلیمری 3

size 3 inch این مغزی از جنس پلیمر ساخته شده و اغلب در اتصالات پلی اتیلن استفاده میشود مغزی مورد