نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی 13×تیپ (پیچی)

size 13×tape بست ابتدایی 13 به تیپ (پیچی) جهت  اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن