نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

میکروجت (مه پاش) 360

size 360 میکروجت ها معمولا برای آبیاری چمن،گل،سبزیجات و گیاهان فضا سبز در باغچه ها به کاربرده میشود. آبپاش های