نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

میخ تثبیت تیپ

 میخ نگهدارنده (تثبیت) تیپ بوسیله این ابزار شما نوار تیپ  آبیاری را به راحتی بر روی خاک محکم نگه می