نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

میکروفلاپر

قطره‌چکان های میکروفلاپر دارای مکانیسم جبران کننده فشار است. دیافراگم درونی قطره چکان های میکروفلاپر مسئولیت عملکرد جبران کننده فشار