نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

واشر استوانه 20

size 20 واشر بست ابتدایی سایز 20 (استوانه ای ) جهت نگه داری و آب بند کردن بست ابتدایی به لوله