نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

پانچر

Size :6 mm این ابزاری جهت سوراخ کردن انواع لوله های آبیاری تا بتوان از این لوله ها انشعاب گرفت