نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

پایه نگهدارنده لوله اسپاگتی

  پایه نگهدارنده  سایز 4-6-8 m m برای لوله های آبیاری قطره ای  این ابزار استفاده می شود.