نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

کمربندلی فلت “2

size 2 inch استفاده از لوله‌های لی فلت در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای، به دلیل مزایای بسیار زیاد آن‌ها با سرعت