نمایش دادن همه 2 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

کور کن لاستیکی دسته دار 16(راکتی)

size 16 واشر کورکن  لاستیکی دسته دار (راکتی) 16 زلال رود جهت کور نمودن و یا بستن سوراخ هایی که

کورکن لاستیکی16 (مشکی)

size 16 واشرکور لاستیکی 16 زلال رود جهت کور نمودن و یا بستن سوراخ هایی که بر روی لوله  ایجاد