نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

کورکن آخر خط تیپ

 کور کن آخر خط  جهت  برای بستن انتهای نوار تیپ استفاده می شود شکل استوانه ای که سر آن T