نمایش دادن همه 2 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

کورکن آخر خط لوله 16(عینکی)

size 16 بست انتهایی 16 عینکی جهت بستن و کور کردن انتهای لوله 16 آبیاری قطره ای در سیستم آبیاری

کورکن آخرخط لوله 16 (T)

size 16 کور کن آخر خط T 16 به شکل استوانه ای که سر آن T شکل می باشد با فشار