نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

کور کن لی فلت (چنگکی)

  کور کن لی فلت به منظور مسدود کردن حفره‌های خروجی لوله لی فلت  مورد استفاده قرار میگیرد  زیرا در