نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

کور کن 6 میل

size 6mm جهت کور کردن سوراخ هایی که برای قطره چکان روی لوله 16 یا 20 زده شده و نیاز