نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

کورکن آخرخط لوله 16 (T)

size 16 کور کن آخر خط T 16 به شکل استوانه ای که سر آن T شکل می باشد با فشار