نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

رابط 16 به تیپ کشویی

 size 16 * Tape برای اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن یا لوله 16 میلیمتری