نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

دریپر روی خط دو نازله(کوزه ای)

  قطره چکان‌هایی مخصوص آبیاری قطره‌ای که دارای دو خروجی هستند. این محصول با نام دریپر تنظیمی یا قطره چکان