نمایش یک نتیجه

نشان دادن 9 24 36

سه راهی ماده 2 اینچ

Size :2 inch 10اتمسفر :(فشار-بار) سه راهی ماده 2 اینچ جایگزین مناسب اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه آب