نمایش دادن همه 16 نتیجه

نشان دادن 9 24 36

بست ابتدایی 13×تیپ (پیچی)

size 13×tape بست ابتدایی 13 به تیپ (پیچی) جهت  اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن

بست ابتدایی به تیپ(پیچی)

size 16×tape بست ابتدایی به تیپ برای اتصال نوار تیپ آبیاری به لوله اصلی پلی اتیلن با ایجاد سوراخ به

بست ابتدایی لی فلت به تیپ (حلزونی)

size  lee flat×tape رابط لی فلت به تیپ به منظور انشعاب گیری و اتصال لوله ی آبیاری لی فلت به

تیپ به 1/2

size tape ×1/2  رابط تیپ به 1/2 جهت اتصال لوله های 1/2به نوار تیپ آبیاری  استفاده می شود

رابط 16 به تیپ (پیچی بزرگ)

size 16×tape رابط تیپ به  16  پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، میتواند نوار های تیپ را به لوله

رابط 16 به تیپ کشویی

 size 16 * Tape برای اتصال نوار تیپ آبیاری قطره ای به لوله اصلی پلی اتیلن یا لوله 16 میلیمتری

رابط 16به تیپ (پیچی)

size 16×tape رابط تیپ به  16  پیچی همانطور که از اسمش مشخص است، می تواند نوار های تیپ را به

رابط تیپ به تیپ (پیچی بزرگ)

size tape×tape جهت اتصال  دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو طرف این

رابط تیپ به تیپ (پیچی)

size tape×tape جهت اتصال دو نوار تیپ آبیاری قطره ایی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. دو طرف این

رابط تیپ به تیپ کشویی

size tape×tape جهت اتصال دو نوار تیپ به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. اگر نوار تیپ دچار مشکل جزئی 

کورکن آخر خط تیپ

 کور کن آخر خط  جهت  برای بستن انتهای نوار تیپ استفاده می شود شکل استوانه ای که سر آن T

میخ تثبیت تیپ

 میخ نگهدارنده (تثبیت) تیپ بوسیله این ابزار شما نوار تیپ  آبیاری را به راحتی بر روی خاک محکم نگه می